Forside

Denne side er under konstruktion.

DEGC

Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe (DEGC) med forankring  i:

  • Dansk Kirurgisk Selskab (DKS)
  • Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)
  • Dansk Radiologisk Selskab (DRS)
  • Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi (DSPAC)

DEGC hører organisatorisk under gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC)

DEGC har som mål:

  • At forbedre behandlingen og prognosen for patienter med cancer i esophagus, cardia og ventrikel.
  • At sikre en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling af patienter med disse cancertyper

DEGC vil opnå dette ved:

  • At udarbejde og opdatere et referenceprogram som dækker alle aspekter af esophagus-, cardia- og ventrikel-cancer
  • At nedsætte arbejdsgrupper som skal overvåge, evaluere og implementere nye metoder vedrørende diagnostik og behandling
  • At udvikle og drive en landsdækkende database til forskningsformål og til kvalitetskontrol