Sekretariat

Kontakt kan rettes til 
Sekretariat for Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe


Tlf. +45 7846 3883
Fax. +45 7846 3890